L’Internationale Museum of the Commons Povijest L’Internationale L’Internationale Online Impresum

L’Internationale

Što: L'Internationale je europska konfederacija muzeja, umjetničkih organizacija i sveučilišta osnovana 2009. godine. Ime je dobila po radničkoj himni iz 19. stoljeća koju je skladao Eugène Pottier

Zašto: L'Internationale je osnovana kako bi ponudila alternativu globalizaciji umjetničkih institucija koja oponaša strukture multinacionalnih sila i njihovu centraliziranu distribuciju znanja. Uvjereni kako je snaga umjetnosti u bivanju platformom za raspravu o obnovljenom društvenom ugovoru, zagovaramo novi internacionalni model baštine koji propituje ekskluzivnost i stavlja naglasak na zajedničku baštinu kroz međusobno povezane arhive i pristupe koje provode članovi, čime se potiče individualna i kolektivna emancipacija.

Tko: U trenutnoj konfiguraciji, L’Internationale okuplja sedam velikih europskih umjetničkih institucija: MSU (Zagreb, Hrvatska); Museo Reina Sofía (Madrid, Španjolska); MACBA (Barcelona, Španjolska); M HKA (Antwerpen, Belgija); MSN (Varšava, Poljska); Salt (Istanbul, Turska); Van Abbemuseum (Eindhoven, Nizozemska), zajedno s Institutom za radikalnu imaginaciju (Napulj, Italija), tranzit.ro (Bukurešt, Cluj i Iași, Rumunjska) i VCRC (Kijev, Ukrajina). L'Internationale ima tri akademska partnera: HDK-Valand (Göteborg, Švedska), NCAD (Dublin, Irska) i ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenija), te tri pridružene organizacije: IMMA (Dublin, Irska), MG+MSUM (Ljubljana, Slovenija) i WIELS (Forest, Belgija).

Kako: Glavni financijer L’Internationale je program Kreativna Europa Europske Unije. Trenutni program koji financira EU, ‘Museum of the Commons‘, teče od veljače 2023. do prosinca 2026. i uključuje sredstva u iznosu 2 milijuna eura, dok partneri programa sudjeluju s jednakim iznosom. Konfederacija djeluje na području programa (izložbe, seminari, edukacije, rezidencije, javni programi), istraživanja i izdavaštva (kroz L’Internationale Online), te komunikacija.

Museum of the Commons

Ovo je četvrti suradnički projekt koji vodi L'Internationale, a fokusira se na tematiku klime, translokalne suradnje i umjetničkih strategija iscjeljenja i obnove. ‘Museum of the Commons’ međusobno isprepliće tri transverzalne tematske niti koje se podudaraju s ključnim izazovima s kojima se suočavaju suvremena društva:

Nit ‘Klime’ bavi se pitanjima trenutne globalne klimatske krize, održivosti institucionalnih, umjetničkih i kulturnih praksi i procesa, te potrebe za ekološkijom transformacijom naših politika, društava, kultura i načina života.

Nit ‘Smještenih organizacija’ propituje ulogu muzeja i umjetničkih organizacija kao aktera u kompleksnim društvenim mrežama i ekosustavima u potrazi za novim načinima demokratizacije institucija i čineći ih otvorenijima, inkluzivnijima i korisnijima.

Posljednja nit, ‘Prošlost u sadašnjosti’, fokusira se na ključne uloge koje naše lokalne i zajedničke povijesti imaju u tvorbi suvremenih identiteta, politika, društava i kultura, te istražuje postojanost i dugoročan utjecaj povijesnog i trenutnog ekološkog i kolonijalnog nasilja. Konfederacija pritom nastoji mobilizirati umjetnost i kulturu kao strateška sredstva u procesima iscjeljenja, rekonstrukcije i obnove nanesene štete.

Ove sadržajne niti odvijaju se kroz različite aktivnosti – edukacije, seminare, rezidencije, javne programe i izložbe. Sastanci za svako područje odvijaju se online jednom u dva mjeseca. Ovdje je također i urednički odbor koji odlučuje o sadržaju i smjeru L’Internationale Online, te Skupina za vidljivost koja formulira i provodi plan komunikacije mreže.

Upravljanje: Museum of the Commons ima Projektni odbor koji čine zastupnici iz svake od institucija, predstavnik L'Internationale Association, glavnog urednika i Odgovornog za istraživanje te Voditelja projekta, koji se sastaju jednom mjesečno. Njime predsjedaju Voditeljice projekta.

Voditeljice projekta: Magda Lipska, Bogna Stefańska

Projektni odbor: Nick Aikens (LI/HDK-Valand), Manuel Borja-Villel (LIA), Vasyl Cherepanyn (VCRC), Fatma Çolakoğlu (Salt), Charles Esche (VAM), Annie Fletcher (IMMA), Sabel Gavaldon (MACBA), Sarah Glennie (NCAD), Magda Lipska (LI/MSN), Nav Haq (M HKA), Joanna Mytkowska (MSN), Martin Pogačar (ZRC SAZU), Gabriella Riccio (IRI), Manuel Segade (MNCARS), Bogna Stefańska (LI/MSN), Raluca Voinea (tranzit.ro), Martina Vovk (MG+MSUM), Mick Wilson (HDK-Valand)

Povijest L’Internationale

L’Internationale je osnovana 2009. godine. Osnivački partneri L'Internationale bili su Moderna galerija, Ljubljana; Društvo Július Koller, Bratislava; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA, Barcelona; Van Abbemuseum, Eindhoven; i Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen. Prvotni cilj mreže bio je uspostavljanje nove transinstitucionalne organizacije pet europskih muzeja i arhiva. Predviđena je kao dugoročna suradnja utemeljena na kolektivnom korištenju partnerskih kolekcija i arhiva. Jedan od ciljeva bio je propitivanje uobičajenih glavnih narativa u umjetnosti te istraživanje međulokalnih sličnosti i razlika. Umjesto globalnih, hegemonijskih ambicija najvećih institucija suvremene umjetnosti, L'internationale je predložila suradnju među muzejima, od kojih svaki ima specifičan kolekcijski fokus i povijest, kao poticaj za transnacionalne, kulturne narative u množini. Prvi korak dugoročne suradnje bio je dvogodišnji projekt ‘1957.–1986. Umjetnost od sutona modernizma do uspona globalizacije’ od listopada 2010. do listopada 2012. godine.

Drugi program, ‘Uporaba umjetnosti’ (UoA), predlaže novo čitanje europske povijesti umjetnosti za širu javnost. Partneri u ovom programu bili su Moderna galerija, Ljubljana; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA, Barcelona; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Van Abbemuseum, Eindhoven; Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerpen; SALT, Istanbul; i Middlesbrough Institute of Modern Art (mima). Konfederaciji su se pridružila dva akademska partnera – School of Art and Design, Liverpool (LJMU) i School of Arts of University College Ghent (KASK). Program ‘Uporaba umjetnosti’ pokrenuo je L’Internationale Online s glavnom urednicom Natašom Petrešin-Bachelez. Program se odvijao od 2013. do 2017. godine i bazirao se na dugoj povijesti civilnog društva, od građanskih revolucija 1848. godine, preko ratova i društvenih promjena, sve do revolucija 1989. godine i ekonomskih kriza današnjice. Voditelji projekta UoA bili su Steven ten Thije i Maria Mallol.

Treći program financiran sredstvima EU, ‘Mnoga lica Europe’ (OME), tekao je od 2018. do 2022. godine. Partneri ovog projekta bili su Moderna galerija, Ljubljana; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA, Barcelona; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Van Abbemuseum, Eindhoven; Museum van Hedendaagse Kunst, SALT, Istanbul, Antwerpen; i Muzej moderne umjetnosti, Varšava. Akademski partneri bili su HDK-Valand (domaćin L’Internationale Online) i NCAD Dublin. Fokus OME-a bile su 1990-e godine: desetljeće u kojem je rođena suvremena Europa. Cilj programa bio je istraživanje ovog prijelomnog desetljeća za umjetnost i društvo uz uspostavu novih muzejskih strategija koje sastavnice vide kao aktivne čimbenike u raznolikom, pluralnom društvu. Glavna urednica L’Internationale Online u vrijeme projekta OME bila je Corina Oprea. Voditeljice projekta bile su Sara Buraya Boned i Maria Mallol.

Godine 2020, L’Internationale je formirala neovisno Društvo kao pravnu osobu u Belgiji, s ciljem potpore istraživačkih i programskih inicijativa uz glavne projekte koje financira EU. Društvo L’Internationale je 2021. godine pokrenulo Paviljon demokracije. Paviljon je započeo kao međunarodna konferencija u Ljubljani od 9. do 11. ožujka 2022., koju je organiziralo društvo L'Internationale u suradnji sa ZRC SAZU. Planovi za Paviljon demokracije prvi put su izrađeni krajem 2021. godine. Međutim, uslijed sveopće invazije ruske vojske na Ukrajinu u veljači 2022., platforma je korištena za izraz solidarnosti s narodom Ukrajine i osudu vojne invazije koja je zahvatila živote milijuna civila. Europski paviljon demokracije dio je Europskog paviljona – inicijative Europske kulturne zaklade, čiji je cilj potpora i promoviranje umjetničkih projekata koji zamišljaju poželjne i održive budućnosti Europe. Europski paviljon inicirala je Europska kulturna zaklada sa sjedištem u Amsterdamu, a razvijen je u partnerstvu sa Zakladom Camargo, Zakladom Kultura nova i Fondazione CRT.

Godine 2022, pokretanjem projekta ‘Museum of the Commons’, L’Internationale je doživjela svoju najznačajniju evoluciju, porastavši na četrnaestoro partnera i tri pridruženih partnera i primjenjujući novi pristup usmjeren na sadržaj kroz sastanke, kao i kroz novu upravljačku strukturu.

L’Internationale Online

Što: L'Internationale Online je od 2013. godine zajednička platforma konfederacije za istraživanje, raspravu i komunikaciju. L'Internationale Online je mjesto gdje se naručeni tekstovi, istraživanja i umjetnički projekti susreću s aktivnostima, kolekcijama i arhivima institucija-članica. Uključuje sve brojniju knjižnicu publikacija koje producira platforma, kao i partnerske institucije, a koje su dostupne za preuzimanje. L’Internationale Online također je platforma na kojoj mreža objavljuje izjave i mišljenja o aktualnim, kulturnim i političkim polemikama.

Zašto: L'Internationale Online zamišljena je kao platforma koju dijele partneri konfederacije. Nudi prostor na kojem se pojavljuju i razlike i zajednička svojstva te se o njima raspravlja. Izdavaštvu pristupa kao kontinuiranom dijalogu s različitim aktivnostima L'Internationale.

Kako: Urednički odbor u dijalogu s kolegama diljem mreže naručuje priloge za platformu. Ovi su prilozi trenutno zamišljeni unutar triju sadržajnih niti projekta ‘Museum of the Commons’: ‘Klime’, ‘Smještenih organizacija’ i ‘Prošlosti u sadašnjosti’, koje se u člancima pojavljuju kao oznake. Platforma također uključuje priloge iz same mreže.

Impresum

Urednički odbor:
Nick Aikens, María Berríos, Sara Buraya Boned, Fran MM Cabeza de Vaca, Lama El Khatib, Charles Esche, Annie Fletcher, Sabel Gavaldon, Jasna Jakšić, Christina Kennedy, Cathryn Klasto, Helena Kritis, Magda Lipska, Bojana Piškur, Martin Pogačar, Ovidiu Țichindeleanu, Ezgi Yurteri, Yolande Zola Zoli van der Heide

Glavni urednik i Odgovoran za istraživanje:
Nick Aikens

Pomoćnica Glavnog urednika:
Tove Posselt, Anna Granqvist

Redaktura:
Rebecca Bligh, Hannah Gregory, Janine Armin

Grafički dizajn:
Anja Groten

Razvoj web stranice:
Joel Galvez

Dostupnost i ekologija web stranice:
Karl Moubarak

Tipografija:
AUTHENTIC Sans Pro

Ekološki konzultanti:
Digital Ecology Institute

Glavni koordinator:
HDK-Valand (Sveučilište u Göteborgu)

Voditelj projekta:
L'Internationale

Financiranje:
Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.