L’Internationale Museum of the Commons L’Internationale’nin Hikâyesi L’Internationale Online Künye

L’Internationale

Nedir? 2009’da kurulan L’Internationale, Avrupa’nın müze, sanat kurumu ve üniversitelerini bir araya getiren bir konfederasyondur. Adını Eugène Pottier’nin 19. yüzyılda yazdığı işçi marşından alır.

Neden? L'Internationale, çokuluslu güçlerin yapılanmasını ve merkezî bilgi dağıtımını taklit eden küresel sanat kurumlarına alternatif bir model sunmak amacıyla kuruldu. Sanatın yenilenmiş bir toplumsal sözleşme tartışmasının zemini olabileceğine inanan L’Internationale, bireysel ve kolektif özgürleşmeyi teşvik eden, birbiriyle bağlantılı arşivler ve bileşen odaklı yaklaşımlar aracılığıyla ayrımcılığa meydan okuyan ve müşterek mirası vurgulayan yeni bir enternasyonalist modeli savunur.

Kim? L’Internationale, MSU (Zagreb, Hırvatistan), Museo Reina Sofía (Madrid, İspanya), MACBA (Barselona, İspanya), M HKA (Antwerp, Belçika), MSN (Varşova, Polonya), Salt (İstanbul, Türkiye), Van Abbemuseum (Eindhoven, Hollanda) olmak üzere Avrupa’nın sekiz sanat kurumu ile Institute of Radical Imagination (Napoli, İtalya), tranzit.ro (Bükreş, Cluj ve Iasi, Romanya) ve VCRC’yi (Kiev, Ukrayna) bir araya getirir. L’Internationale bünyesinde ayrıca HDK-Valand (Göteborg, İsveç), NCAD (Dublin, İrlanda), ZRC SAZU (Ljubljana, Slovenya) olmak üzere üç akademik partner ile IMMA (Dublin, İrlanda), MG+MSUM (Ljubljana, Slovenya), WIELS (Forest, Belçika) olmak üzere üç partner kurum yer alır.

Nasıl? L’Internationale’nin ana fon kaynağı Avrupa Birliği’nin Creative Europe programıdır. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ‘Museum of the Commons’ [Müşterekler Müzesi], Şubat 2023’ten Aralık 2026’ya dek devam edecektir ve program ortakları tarafından eş finansmanı sağlanan 2 milyon Euro’luk hibeyi içermektedir. Konfederasyon, farklı programların (sergi, seminer, eğitim, konuk sanatçı ve kamu programı) yanı sıra araştırma, yayın (L’Internationale Online aracılığıyla) ve iletişim faaliyetleri yürütmektedir.

Museum of the Commons

L’Internationale tarafından yürütülen dördüncü ortak proje olan ‘Museum of the Commons’ [Müşterekler Müzesi], iklim, yerel ötesi iş birlikleri ile iyileşme ve onarıma yönelik sanatsal stratejilere odaklanır. Günümüz toplumlarının karşı karşıya olduğu temel meselelerle ilintili üç tematik başlığı bir arada ele alır:

‘İklim’, gezegen ölçeğinde yaşanan iklim krizi, kurumsal, sanatsal ve kültürel pratikler ile süreçlerin sürdürülebilirliği, politika, toplum, kültür ve yaşam biçimlerini ekolojik açıdan dönüştürmenin aciliyeti gibi meseleleri irdeler.

‘Yerleşik Kurumlar’, karmaşık sosyal ağ ve ekosistemlerdeki aktörler olarak müze ve sanat kurumlarının rolünü sorgularken bu yapıları demokratikleştirmenin, daha açık, kapsayıcı ve kullanışlı hâle getirmenin yeni yollarını araştırır.

‘Günümüzdeki Geçmiş’, yerel ve ortak tarihlerimizin kimlikleri, politikaları, toplumları ve kültürleri oluşturmadaki rolüne odaklanır; hem tarihsel hem de güncel açıdan ekolojik ve sömürgeci şiddetin sürekliliğini ve uzun süreli etkilerini inceler.

Eğitim, seminer, konuk sanatçı ve kamu programları ile sergiler aracılığıyla ele alınan bu konu başlıkları üzerine çalışan kurullar, iki ayda bir çevrimiçi olarak bir araya gelir. Ayrıca L’Internationale Online’ın içeriğine ve yönüne ilişkin kararları alan bir Yayın Kurulu bulunur. İletişim Grubu ise platformun iletişim planını oluşturur ve hayata geçirir.

Yönetim: ‘Museum of the Commons’ [Müşterekler Müzesi], her bir kurumun temsilcileri ile L’Internationale Association’ın temsilcisi, Yayın Yönetmeni/Araştırma Sorumlusu ve Proje Lideri’nden oluşan Proje Kurulu tarafından yürütülmektedir. Her ay toplanan bu kurula Proje Lideri başkanlık eder.

L’Internationale’nin Hikâyesi

Moderna Galerija (Ljubljana, Slovenya), Július Koller Society (Bratislava, Slovakya), MACBA (Barselona, İspanya), Van Abbemuseum (Eindhoven, Hollanda) ve M HKA’nın (Antwerp, Belçika) kurucu ortakları olduğu L’Internationale, 2009’da kuruldu. Amaç, Avrupa’daki beş müze ile bu müzelerin arşivlerinden oluşan, kurumlar üstü yeni bir organizasyon inşa etmekti. Bu doğrultuda bileşenlerin koleksiyon ve arşivlerinin ortak kullanımına dayalı, uzun vadeli bir iş birliği öngörülüyordu. Amaçlardan biri de sanatın alışılagelmiş büyük anlatılarına meydan okumak, yerel bağlamlar arası benzerlik ve farklılıkları araştırmaktı. L’Internationale, büyük ölçekli güncel sanat kurumlarının küresel hegemonik hedeflerinin yerine, her biri kendine özgü koleksiyon odağına ve geçmişine sahip müzeler arasında çoğul, ulusötesi kültürel anlatıları teşvik etmenin bir yolu olarak iş birliğini önerdi. Bu uzun vadeli iş birliğinin ilk adımı olan ‘1957-1986. Art from the Decline of Modernism to the Rise of Globalisation’ [1957-1986: Modernizmin Çöküşünden Küreselleşmenin Yükselişine Sanat], Ekim 2010-Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi.

2013-2017 yıllarında gerçekleştirilen ikinci program ‘The Uses of Art’ [Sanat Kullanımları], Avrupa sanat tarihine dair yeni okumalar sundu. Bu programın ortakları Moderna Galerija (Ljubljana, Slovenya), MACBA (Barselona, İspanya), Museo Reina Sofía (Madrid, İspanya), Van Abbemuseum (Eindhoven, Hollanda), M HKA (Antwerp, Belçika), Salt (İstanbul, Türkiye) ve Middlesbrough Institute of Modern Art (İngiltere) oldu. Liverpool John Moores School of Art and Design (İngiltere) ile KASK School of Arts, University College Ghent (Belçika) akademik partnerler olarak konfederasyona katıldı. Program kapsamında hayata geçirilen L’Internationale Online’ın yayın yönetmenliğini Nataša Petrešin-Bachelez yaptı. Program, sivil toplumun 1848 Devrimleri’nden 1989 Devrimleri’ne, savaşlar ve toplumsal değişimlerden günümüzün ekonomik krizlerine uzanan tarihine odaklandı. Programın yürütücülüğünü Steven ten Thije ile Maria Mallol üstlendi.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen üçüncü program ‘Our Many Europes’ [Avrupalarımız], 2018-2022 yıllarında gerçekleştirildi. Proje ortakları Moderna Galerija (Ljubljana, Slovenya), MACBA (Barselona, İspanya), Museo Reina Sofía (Madrid, İspanya), Van Abbemuseum (Eindhoven, Hollanda), M HKA (Antwerp, Belçika), Salt (İstanbul, Türkiye) ve MSN (Varşova, Polonya); akademik partnerler ise L’Internationale Online’ın ev sahibi olan HDK-Valand (Göteborg, İsveç) ile National College of Art and Design (Dublin, İrlanda) idi. Program, günümüz Avrupa’sının şekillendiği 1990’lı yılları odağına aldı. Sanat ve toplum açısından belirleyici olan bu dönemi ele alırken, bileşenlerini çeşitliliklere olanak tanıyan çoğulcu bir toplumun failleri olarak konumlayan yeni müze stratejileri geliştirmeyi hedefledi. Proje boyunca L’Internationale Online’ın yayın yönetmenliğini Corina Oprea yaptı.

L’Internationale, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ana projelerinin yanında diğer araştırma ve program faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2020 yılında Belçika’da tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir dernek kurdu. L’Internationale Association, 2021’de ‘Democracy Pavilion’ [Demokrasi Pavyonu] projesini başlattı. Bu projenin ilk ayağı, L’Internationale Association ve ZRC SAZU iş birliğiyle 9-11 Mart 2022 tarihlerinde Ljubljana’da düzenlenen uluslararası bir konferanstı. Projeye yönelik ilk planlar 2021’in sonlarında hazırlandı. Ancak Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından platform, Ukrayna halkıyla dayanışma ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen askerî işgali eleştirmeye yönelik alan açmak için kullanıldı. ‘Democracy Pavilion’, Avrupa için arzu edilir ve sürdürülebilir gelecekler tahayyül eden sanat projelerini desteklemeyi amaçlayan The European Pavilion’ın [Avrupa Pavyonu] bir parçasıdır. Amsterdam merkezli Avrupa Kültür Vakfı’nın girişimi olan The European Pavilion, Camargo Vakfı (Cassis, Fransa), Kultura Nova Vakfı (Zagreb, Hırvatistan) ve Fondazione CRT (Torino, İtalya) iş birliğinde geliştirilmiştir.

2022’den itibaren ‘Museum of the Commons’ [Müşterekler Müzesi] projesiyle birlikte bünyesinde on dört kurum ile üç partner kuruluşu barındıran L’Internationale, yeni yönetim yapısının yanı sıra kurullar aracılığıyla içerik odaklı yeni bir yaklaşımı hayata geçirdi.

L’Internationale Online

Nedir? 2013’te yayın hayatına başlayan L’Internationale Online, konfederasyonun araştırma, tartışma ve iletişime yönelik müşterek platformudur. Üye kurumların faaliyetleri, koleksiyonları ve arşivlerinin kesişiminde yeni yazı, araştırma ve sanat projelerine alan açar. Platformun sürekli gelişen kütüphanesi, L’Internationale Online ile partner kurumlar tarafından hazırlanan e-yayınları içerir. Platformda yayımlanan içerikler arasında kültür ve siyaset alanındaki güncel tartışmalara ilişkin bildiri ve fikir yazıları da yer alır.

Neden? Konfederasyon üyelerinin ortak platformu olarak tasarlanan L’Internationale Online, hem farklılıkların hem de ortaklıkların görünür olduğu ve tartışıldığı bir zemin sunar. Yayıncılığa, L’Internationale’nin faaliyetleri aracılığıyla sürdürülen bir diyalog olarak yaklaşır.

Nasıl? Yayın Kurulu, diğer konfederasyon üyeleriyle diyalog hâlinde platformda yayımlanacak içerikleri sipariş eder. Bu katkılar, ‘Museum of the Commons’ [Müşterekler Müzesi] projesi kapsamında üç başlık altında toplanmaktadır: ‘İklim’, ‘Yerleşik Kurumlar’ ve ‘Günümüzdeki Geçmiş’. Platformda ayrıca konfederasyon üyelerinin katkılarına da yer verilmektedir.

Künye

Yayın Kurulu:
Nick Aikens, María Berríos, Sara Buraya Boned, Fran MM Cabeza de Vaca, Lama El Khatib, Charles Esche, Annie Fletcher, Sabel Gavaldon, Jasna Jakšić, Christina Kennedy, Cathryn Klasto, Helena Kritis, Magda Lipska, Bojana Piškur, Martin Pogačar, Ovidiu Țichindeleanu, Ezgi Yurteri, Yolande Zola Zoli van der Heide

Yayın Yönetmeni ve Araştırma Sorumlusu:
Nick Aikens

Yardımcı Yayın Yönetmeni:
Tove Posselt, Anna Granqvist

Düzelti:
Hannah Gregory, Rebecca Bligh, Janine Armin

Grafik Tasarım:
Anja Groten

Web Sitesi Geliştirme:
Joel Galvez

Web Sitesi Erişilebilirliği ve Ekolojisi:
Karl Moubarak

Yazı Karakteri:
AUTHENTIC Sans Pro

Ekoloji Danışmanı:
Digital Ecology Institute

Genel Koordinatör:
HDK-Valand (Göteborg Üniversitesi)

Finansal Destek:
Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. İfade edilen görüş ve düşünceler yazar(lar)a aittir; Avrupa Birliği ile Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Yayımlanan içeriklerden Avrupa Birliği veya EACEA sorumlu tutulamaz.

Bu platformdaki içerikler, aksi belirtilmedikçe Creative Commons Benzer Paylaşım Lisansı koşullarına göre yayımlanmaktadır.