L’Internationale Muzej skupnega Zgodba konfederacije L’Internationale L’Internationale Online Kolofon

L’Internationale

Kaj: L’Internationale je evropska konfederacija muzejev, umetniških organizacij in univerz. Ustanovljena je bila leta 2009, poimenovana pa je po delavski himni Internacionala, ki jo je leta 1871 napisal Eugène Pottier.

Zakaj: Konfederacija L’Internationale je bila ustanovljena z namenom ponuditi alternativni model globaliziranim umetniškim institucijam, ki reproducirajo strukture multinacionalk in njihovo centralizirano distribucijo znanja. Verjamemo, da je lahko umetnost platforma za razpravo o novi družbeni pogodbi, zato se zavzemamo za nov internacionalistični model, ki z medsebojno povezanimi arhivi in partnersko vodenimi pristopi oporeka ekskluzivnosti in poudarja skupno dediščino ter tako spodbuja individualno in kolektivno emancipacijo.

Kdo: Konfederacija L’Internationale v trenutni sestavi združuje sedem velikih evropskih umetniških institucij: MSU (Zagreb, Hrvaška); Museo Reina Sofía (Madrid, Španija); MACBA (Barcelona, Španija); M HKA (Antwerpen, Belgija); MSN (Varšava, Poljska); Salt (Istanbul, Turčija); Van Abbemuseum (Eindhoven, Nizozemska), ter Institute of Radical Imagination (Neapelj, Italija), tranzit.ro (Bukarešta, Cluj in Iasi, Romunija) in VCRC (Kijev, Ukrajina). Imamo tudi tri akademske partnerje – HDK-Valand (Göteborg, Švedska), NCAD (Dublin, Irska) in ZRC SAZU (Ljubljana) – ter tri pridružene organizacije: IMMA (Dublin, Irska), MG+MSUM (Ljubljana) in WIELS (Forest, Belgija).

Kako: Glavni financer konfederacije L’Internationale je program Ustvarjalna Evropa Evropske unije. Trenutni program, ki ga financira EU, ‘Muzej skupnega’, traja od februarja 2023 do decembra 2026 in je prejel nepovratna sredstva v višini 2 milijonov evrov, v enaki vsoti pa ga sofinancirajo partnerji programa. Konfederacija deluje na programskem področju (razstave, seminarji, šole, umetniške rezidence, javni programi) ter na področjih raziskovanja, založništva (platforma L'Internationale Online) in komuniciranja.

Muzej skupnega

Muzej skupnega je že četrti partnerski projekt pod vodstvom mreže L’Internationale. Osredotoča se na podnebje, translokalno sodelovanje ter umetniške strategije zdravljenja in obnove. V projektu se prepletajo trije transverzalni tematski sklopi, ki naslavljajo ključne izzive, s katerimi se soočajo sodobne družbe:

‘Podnebni sklop’ obravnava vprašanja trenutne globalne podnebne krize, trajnosti institucionalnih, umetniških in kulturnih praks in procesov ter nujnosti preoblikovanja naše politike, družbe, kulture in načina življenja.

‘Sklop Situirane organizacije’ prevprašuje vlogo muzejev in umetniških organizacij kot akterjev v zapletenih družbenih omrežjih in ekosistemih ter išče nove načine za demokratizacijo institucij ter njihovo večjo odprtost, vključenost in uporabnost.

Zadnji sklop, ‘Preteklost v sedanjosti’, pa se osredotoča na ključno vlogo naše lokalne in skupne zgodovine pri vzpostavljanju sodobnih identitet, politik, družb in kultur ter preučuje trdoživost in dolgotrajen vpliv zgodovinskega in sodobnega okoljskega in kolonialnega nasilja. Pri tem si konfederacija prizadeva uporabljati umetnost in kulturo kot strateški orodji v procesih zdravljenja, rekonstrukcije in popravljanja povzročene škode.

Navedeni vsebinski sklopi so predstavljani v obliki različnih dejavnosti – šol, seminarjev, umetniških rezidenc, javnih programov in razstav. Za vsako od vsebinskih področij je vsaka dva meseca organizirana spletna skupščina. Poleg tega v okviru projekta delujeta uredniški odbor, ki odloča o vsebini in usmeritvah platforme, ter komunikacijska skupina, ki oblikuje in izvaja komunikacijski načrt mreže.

Upravljanje: Muzej skupnega ima upravni odbor projekta, ki ga sestavljajo predstavniki vseh institucij, odgovorni urednik in odgovorni za raziskave ter vodja projekta, ki se sestajajo enkrat mesečno. Predsedujeta mu vodji projekta.

Vodji projekta: Magda Lipska, Bogna Stefańska

Upravni odbor projekta: Nick Aikens (LI/HDK-Valand), Manuel Borja-Villel (LIA), Vasyl Cherepanyn (VCRC), Fatma Çolakoğlu (Salt), Charles Esche (VAM), Annie Fletcher (IMMA), Sabel Gavaldon (MACBA), Sarah Glennie (NCAD), Magda Lipska (LI/MSN), Nav Haq (M HKA), Joanna Mytkowska (MSN), Martin Pogačar (ZRC SAZU), Gabriella Riccio (IRI), Manuel Segade (MNCARS), Bogna Stefańska (LI/MSN), Raluca Voinea (tranzit.ro), Martina Vovk (MG+MSUM), Mick Wilson (HDK-Valand)

Zgodba konfederacije L’Internationale

Konfederacija L’Internationale je bila ustanovljena leta 2009. Ustanovni partnerji konfederacije so bili Moderna Galerija, Ljubljana; Július Koller Society, Bratislava; Muzej sodobne umetnosti (MACBA), Barcelona; Van Abbemuseum, Eindhoven; ter Muzej sodobne umetnosti v Antwerpnu. Prvotni cilj mreže je bil vzpostaviti novo transinstitucionalno organizacijo petih evropskih muzejev in arhivov. Zamišljena je bila kot dolgoročno sodelovanje, ki bi temeljilo na skupni uporabi zbirk in arhivov partnerjev. Eden od ciljev je bil ponuditi alternativo prevladujočim narativom umetnosti ter se posvetiti lokalnim primerjavam in razlikam. Namesto globalnih, hegemonističnih ambicij največjih institucij sodobne umetnosti mreža L'Internationale omogoča sodelovanje med muzeji, med katerimi se vsak osredotoča na drugačne zbirke in ima lastno zgodovino, in tako spodbuja transnacionalne, pluralne kulturne narative. Prvi korak tega dolgoročnega sodelovanja je bil dvoletni projekt ‘1957–1986. Umetnost od zatona modernizma do vzpona globalizacije’, ki je potekal od oktobra 2010 do oktobra 2012.

Drugi program, ‘Rabe umetnosti’ – dediščina let 1848 in 1989, ponuja nove načine razumevanja evropske umetnostne zgodovine za širšo javnost. Partnerji tega programa so bili Moderna galerija, Ljubljana; Muzej sodobne umetnosti v Barceloni (MACBA); Nacionalni muzej Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Van Abbemuseum, Eindhoven; Muzej sodobne umetnosti v Antwerpnu; SALT, Istanbul ter Inštitut moderne umetnosti v Middlesbroughu (mima). Konfederaciji sta se pridružila tudi dva akademska partnerja – LJMU School of Art and Design v Liverpoolu ter School of Arts of University College Ghent (KASK). V okviru programa ‘Rabe umetnosti’ je bila slovesno odprta spletna platforma L'Internationale Online z odgovorno urednico Natašo Petrešin-Bachelez. Program, ki je potekal v obdobju 2013–2017, je bil utemeljen v dolgi zgodovini civilne družbe, vse od državljanskih revolucij leta 1848 prek vojn in družbenih sprememb do revolucij leta 1989 in nato do današnjih gospodarskih kriz.

Tretji program, financiran s strani EU – ‘Naše mnoge Evrope’ – je potekal v obdobju 2018–2022. Partnerji pri tem projektu so bili Moderna galerija Ljubljana; Muzej sodobne umetnosti v Barceloni (MACBA); Nacionalni muzej Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Van Abbemuseum, Eindhoven; Muzej sodobne umetnosti v Antwerpnu; SALT, Istanbul ter Muzej moderne umetnosti v Varšavi. Akademska partnerja sta bila HDK-Valand (gostitelj platforme L'Internationale Online) in NCAD Dublin. Program se je osredotočal na devetdeseta leta 20. stoletja – desetletje, v katerem se je rodila sodobna Evropa. Cilj je bil raziskati to prelomno desetletje za umetnost in družbo, hkrati pa uveljaviti nove muzejske strategije, ki bi na posamezne člane mreže gledale kot na aktivne akterje v raznoliki in pluralni družbi. V času projekta ‘Naše mnoge Evrope’ je bila odgovorna urednica platforme L'Internationale Online Corina Oprea.

Leta 2020 je mreža L’Internationale v Belgiji ustanovila združenje (pravno osebo), da bi poleg glavnih, s strani EU financiranih projektov podpirala tudi raziskovalne in programske pobude. Leta 2021 je združenje L'Internationale začelo projekt Paviljon demokracije. Paviljon se je začel z mednarodno konferenco, ki jo je med 9. in 11. marcem 2022 v Ljubljani organiziralo združenje L'Internationale v sodelovanju z ZRC SAZU. Paviljon demokracije je bil prvotno načrtovan za konec leta 2021, ker pa je ruska vojska februarja 2022 načela popolno invazijo na Ukrajino, smo platformo uporabilo za izrazitev solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom in za obsodbo vojaške invazije, ki je prizadela življenja milijonov civilistov. Paviljon demokracije je del Evropskega paviljona – pobude Evropske kulturne fundacije, s sedežem v Amsterdamu, ki ga razvija v partnerstvu s fundacijami Camargo, Kultura Nova in Fondazione CRT, katere namen je podpirati in spodbujati umetniške projekte, ki se osredotočajo na zaželene in trajnostne prihodnosti Evrope.

Leto 2022, ko se je začel projekt ‘Muzej skupnega’, je bilo najpomembnejše obdobje razvoja konfederacije L'Internationale, saj se je ta povečala na štirinajst partnerjev in dva pridružena partnerja, vpeljali pa smo tudi z nov, na vsebini temelječ pristop s skupščinami ter novo strukturo upravljanja.

L’Internationale Online

Kaj: L’Internationale Online, ustanovljena 2013, je skupna platforma konfederacije za raziskave, razprave in komuniciranje. Platforma je prostor, kjer se naročena besedila, raziskave in umetniški projekti prepletajo z dejavnostmi, zbirkami in arhivi organizacij članic. Vse obsežnejša je tudi knjižnica publikacij, ki so nastale v okviru platforme in partnerskih ustanov ter so na voljo za prenos. L'Internationale Online je tudi platforma, na kateri mreža objavlja izjave in mnenja o aktualnih kulturnih in političnih razpravah.

Zakaj: L'Internationale Online je skupna platforma partnerjev konfederacije, ki omogoča prostor objavo in razpravo o razlikah in skupnih točkah. Založništvo razume kot stalni dialog z raznolikimi dejavnostmi mreže L'Internationale.

Kako: Uredniški odbor v dialogu s sodelavci iz celotne mreže naroča prispevke za platformo. Trenutno ti prispevki nastajajo v okviru treh vsebinskih sklopov projekta ‘Muzej skupnega’ – ‘Podnebje’, ‘Situirane organizacije’ ter ‘Preteklost v sedanjosti’ – ki so vidni kot oznake v člankih. Platforma objavlja tudi prispevke sodelavk in sodelavcev iz same mreže.

Kolofon

Uredniški odbor:
Nick Aikens, María Berríos, Sara Buraya Boned, Fran MM Cabeza de Vaca, Lama El Khatib, Charles Esche, Annie Fletcher, Sabel Gavaldon, Jasna Jakšić, Christina Kennedy, Cathryn Klasto, Helena Kritis, Magda Lipska, Bojana Piškur, Martin Pogačar, Ovidiu Țichindeleanu, Ezgi Yurteri, Yolande Zola Zoli van der Heide

Odgovorni urednik in odgovorni za raziskave:
Nick Aikens

Pomočnika odgovornega urednika:
Tove Posselt, Anna Granqvist

Copy Editors:
Rebecca Bligh, Hannah Gregory, Janine Armin

Grafično oblikovanje:
Anja Groten

Interakcija in razvoj:
Joel Galvez

Dostopnost in ekologija spletnega mesta:
Karl Moubarak

Tipografija:
AUTHENTIC Sans Pro

Svetovalci za ekologijo:
Digital Ecology Institute

Splošni koordinator:
HDK-Valand (Univerza v Göteborgu)

Vodja projekta:
Konfederacija L'Internationale

Financiranje:
Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

Vsebina te platforme je objavljena v skladu s pogoji licence Creative Commons Deljenje pod enakimi pogoji (Share Alike), razen če ni navedeno drugače.