L’Internationale Museum of the Commons Historia L’Internationale L’Internationale Online Kolofon

L’Internationale

Co?: L’Internationale to europejska konfederacja muzeów, organizacji artystycznych oraz uniwersytetów, założona w 2009 roku. Jej nazwa pochodzi od XIX-wiecznego hymnu robotniczego autorstwa Eugène'a Pottiera.

Dlaczego?: L’Internationale powstało jako propozycja alternatywnego modelu dla instytucji artystycznych, funkcjonujących w zglobalizowanym świecie, powielających dominujące struktury władzy i scentralizowany system dystrybucji wiedzy. Wierzymy, że sztuka posiada moc zmiany rzeczywistości i może stanowić platformę do dyskusji nad nowym porządkiem społecznym; opowiadamy się za nowym, internacjonalistycznym modelem współpracy, kwestionując wyłączne prawo własności i podkreślając wspólne dziedzictwo, poprzez tworzenie wspólnych archiwów i otwartość na kolektywny proces.

Kto?: W obecnej konfiguracji L’Internationale zrzesza siedem europejskich instytucji artystycznych: MSU (Zagrzeb, Chorwacja); Museo Reina Sofía (Madryt, Hiszpania); MACBA (Barcelona, Hiszpania); M HKA (Antwerpia, Belgia); MSN (Warszawa, Polska); Salt (Stambuł, Turcja); Van Abbemuseum (Eindhoven, Holandia), z Institute of Radical imagination (Neapol, Włochy), tranzit.ro (Bukareszt, Cluj i Iasi, Rumunia), oraz VCRC (Kijów, Ukraina). L’Internationale posiada trzech partnerów akademickich: HDK-Valand (Göteborg, Szwecja), NCAD (Dublin, Irlandia) i ZRC SAZU (Lublana, Słowenia), oraz trzy organizacje stowarzyszone IMMA (Dublin, Irlandia), MG+MSUM (Lublana, Słowenia) i WIELS (Forest, Belgia).

Jak?: Głównym fundatorem L’Internationale jest program Unii Europejskiej Kreatywna Europa. Obecny projekt ‘Museum of the Commons. Towards Healthier Art Ecosystem’, finansowany przez UE, trwa od lutego 2023 do lutego 2027 i obejmuje dotację w wysokości 2 mln Euro. Konfederacja zajmuje się programowaniem (wystaw, seminariów, szkół, rezydencji, programów publicznych) oraz badaniami i publikacjami (poprzez platformę L’Internationale Online).

Museum of the Commons

To czwarty wspólny projekt prowadzony przez L’Internationale, skupiający się na tematach kryzysu klimatycznego, współpracy ponadlokalnej oraz artystycznych strategiach uzdrawiania i naprawy szkód, które przyniosła dawna i obecna kolonialna przemoc. ‘Museum of the Commons’ łączy trzy przekrojowe wątki tematyczne, odpowiadające kluczowym wyzwaniom, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa:

‘Climate’ porusza kwestie planetarnego kryzysu klimatycznego, zrównoważonego rozwoju instytucjonalnych, artystycznych i kulturowych praktyk, a także pilnej potrzeby transformacji naszej polityki, społeczeństw, kultur i sposobów życia.

‘Situated Organisations’ bada rolę muzeów i organizacji artystycznych jako aktorów w złożonych sieciach społecznych i ekosystemach, poszukując nowych sposobów demokratyzacji instytucji i sprawiania, by były bardziej otwarte, inkluzywne i użyteczne.

Ostatni wątek, ‘Past in the Present’, koncentruje się na kluczowej roli naszych lokalnych i ponadnarodowych historii w kształtowaniu współczesnych tożsamości, polityk, społeczeństw oraz kultur, w kontekście długotrwałej przemocy środowiskowej i kolonialnej. Konfederacja stara się zmobilizować sztukę i kulturę jako strategiczne narzędzia w procesach uzdrawiania, odbudowy i naprawy wyrządzonych krzywd.

Te wątki tematyczne rozwijane są poprzez różne działania – szkoły, seminaria, rezydencje, programy publiczne oraz wystawy. Trzy zgromadzenia L’Internationale, zorganizowane wokół każdego z wątków, spotykają się online raz na dwa miesiące. Ponadto, Zespół Redakcyjny decyduje o treściach publikowanych na platformie L’Internationale Online, a Grupa Komunikacyjna formułuje i wdraża plan komunikacji działań i treści wytwarzanych przez konfederację.

Zarządzanie: Museum of the Commons posiada Radę Projektu, składającą się z przedstawicieli wszystkich instytucji, stowarzyszenia L’Internationale (LIA), redaktora platformy internetowej oraz liderek projektu, którzy spotykają się raz w miesiącu. Liderki projektu przewodniczą tym spotkaniom.

Liderki projektu: Magda Lipska, Bogna Stefańska

Rada projektu: Nick Aikens (LI/HDK-Valand), Manuel Borja-Villel (LIA), Vasyl Cherepanyn (VCRC), Fatma Çolakoğlu (Salt), Charles Esche (VAM), Annie Fletcher (IMMA), Sabel Gavaldon (MACBA), Sarah Glennie (NCAD), Magda Lipska (LI/MSN), Nav Haq (M HKA), Joanna Mytkowska (MSN), Martin Pogačar (ZRC SAZU), Gabriella Riccio (IRI), Manuel Segade (MNCARS), Bogna Stefańska (LI/MSN), Raluca Voinea (tranzit.ro), Martina Vovk (MG+MSUM), Mick Wilson (HDK-Valand)

Historia L’Internationale

L’Internationale zostało założone w 2009 roku. Pierwszymi partnerami i współzałożycielami L'Internationale były: Moderna Galerija (Lublana, Słowenia); Július Koller Society, Bratysława (Słowacja); MACBA (Barcelona, Hiszpania), Van Abbemuseum (Eindhoven, Niderlandy) oraz M HKA (Antwerpia, Belgia). Pierwotnym celem sieci było ustanowienie nowej, ponadinstytucjonalnej organizacji i długoterminowej współpracy, opartej na wspólnym korzystaniu ze zbiorów oraz archiwów zaangażowanych partnerów. Ważnym aspektem było zakwestionowanie mainstreamowych narracji dotyczących sztuki oraz zbadanie lokalnych podobieństw i różnic. W miejsce globalnych, hegemonicznych ambicji instytucji sztuki współczesnej, L'Internationale zaproponowało współpracę między muzeami, z których każde skupiało się na konkretnej kolekcji i lokalnej historii, jako sposobie na zainicjowanie ponadnarodowych, pluralistycznych narracji kulturowych. Pierwszy etap długoterminowej współpracy stanowił dwuletni projekt ‘1957–1986. Art from the Decline of Modernism to the Rise of Globalisation’, realizowany od 2010 do 2012 roku.

Drugi program, ‘The Uses of Art’ (UoA), realizowany w latach 2013–2017, proponował nowe odczytania historii sztuki europejskiej. Partnerami programu były Moderna Galerija (Lublana, Słowenia); MACBA (Barcelona, Hiszpania); Museo Reina Sofía (Madryt, Hiszpania); Van Abbemuseum (Eindhoven, Niderlandy); M HKA (Antwerpia, Belgia); SALT (Stambuł, Turcja) oraz Middlesbrough Institute of Modern Art (MIMA, UK). Do konfederacji dołączyli w tym czasie dwaj partnerzy akademiccy – LJMU School of Art and Design (UK) oraz School of Arts of University College Ghent KASK (Belgia). W ramach programu ‘The Uses of Art’ redaktorka Nataša Petrešin-Bachelez zainaugurowała L’Internationale Online. Program eksplorował długą historię społeczeństwa obywatelskiego, sięgając wstecz do rewolucji obywatelskich z 1848 roku, poprzez wojny i zmiany społeczne, aż do rewolucji 1989, aż do dzisiejszych kryzysów gospodarczych. Liderami projektu ‘The Uses of Art’ byli Steven ten Thije i Maria Mallol (Van Abbemuseum, Eindhoven).

Trzeci finansowany przez UE program ‘Our Many Europes’ (OME) zrealizowano w latach 2018–2022. Partnerami projektu były Moderna Galerija, Lublana; MACBA, Barcelona; Museo Reina Sofía Madryt; Van Abbemuseum, Eindhoven; M HKA, Antwerpia, SALT, Stambuł; oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa. Partnerami akademickimi były HDK-Valand (odpowiedzialny za L’Internationale Online) i NCAD Dublin. Program OME skupił się na latach 90-tych: dekadzie, w której narodziła się współczesna Europa. Program miał na celu zbadanie dziesięciolecia kluczowego dla ukształtowania obecnej sztuki i społeczeństwa, przy jednoczesnym wprowadzeniu nowych strategii muzealnych, które traktowały uczestników jako aktywnych aktorów w zróżnicowanym, pluralistycznym społeczeństwie. Redaktorką L’Internationale Online podczas projektu OME była Corina Oprea. Liderkami tej edycji projektu były Sara Buraya Boned i Maria Mallol (Museo Reina Sofia, Madryt).

W 2020 roku L'Internationale utworzyło niezależne stowarzyszenie, zarejestrowane w Belgii, w celu wspierania inicjatyw badawczych oraz programowych obok głównych projektów finansowanych przez UE (L’Internationale Association – LIA). W 2021 stowarzyszenie L'Internationale zrealizowało projekt Democracy Pavilion –międzynarodową konferencję w Lublanie (9-11 marca 2022), zorganizowaną we współpracy z ZRC SAZU. Pomysł na realizację Democracy Pavilion kształtował się pod koniec 2021 roku, jednak wraz z inwazją rosyjskiej armii na Ukrainę w lutym 2022, konferencję wykorzystano do zamanifestowania solidarności z narodem ukraińskim, a także potępienia inwazji wojskowej, która wpłynęła na życie milionów cywilów. Projekt Democracy Pavilion jest częścią The European Pavilion – inicjatywy European Cultural Foundation, która ma na celu wsparcie i promocję projektów artystycznych, wyobrażających sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość Europy. Projekt European Pavilion został zainicjowany przez European Cultural Foundation (Europejską Fundację Kultury), z siedzibą w Amsterdamie, i jest rozwijany we współpracy z Fundacją Camargo (Cassis, Francja); Fundacją Kultura Nova (Zagrzeb, Chorwacja); oraz Fondazione CRT (Turyn, Włochy).

W 2023 roku, wraz z początkiem projektu ‘Museum of the Commons’, L’Internationale przeszło znaczącą zmianę. Konfederacja powiększyła się do czternastu partnerów i trzech partnerów stowarzyszonych, wprowadziła nową strukturę zarządzania, oraz rozpoczęła realizację działań w oparciu o trzy kluczowe wątki tematyczne.

L’Internationale Online

Co?: Od 2013 L’Internationale Online działa jako wspólna platforma badań, debat i komunikacji dla konfederacji. L’Internationale Online to przestrzeń, w której teksty, badania oraz projekty artystyczne przenikają się z działaniami, prezentacjami kolekcji i archiwami instytucji partnerskich. Jest to również miejsc aktualnej debaty kulturalnej i politycznej, dzięki publikowanym oświadczeniom i opiniom, a także powiększająca się biblioteka publikacji. Publikacje są dostępne do pobrania na stronie.

Dlaczego?: L’Internationale Online zostało stworzone jako platforma współdzielona przez partnerów konfederacji. Treści publikowane na stronie odnoszą się do różnorodnych, aktualnych działań programowych L’Internationale.

Jak?: Zespół Redakcyjny, w porozumieniu z członkami całej sieci zleca publikacje na platformie. Obecnie treści te są tworzone w ramach trzech wątków tematycznych projektu ‘Museum of the Commons’: ‘Climate’, ‘Situated Organizations’ oraz ‘Past in the Present’, pojawiających się jako tagi w artykułach.

Kolofon

Zespół Redakcyjny:
Nick Aikens, María Berríos, Sara Buraya Boned, Fran MM Cabeza de Vaca, Lama El Khatib, Charles Esche, Annie Fletcher, Sabel Gavaldon, Jasna Jakšić, Christina Kennedy, Cathryn Klasto, Helena Kritis, Magda Lipska, Bojana Piškur, Martin Pogačar, Ovidiu Țichindeleanu, Ezgi Yurteri, Yolande Zola Zoli van der Heide

Redaktor:
Nick Aikens

Zastępczynie redaktora:
Tove Posselt, Anna Granqvist

Redaktorki:
Rebecca Bligh, Hannah Gregory, Janine Armin

Projekt graficzny:
Anja Groten

Interakcja i rozwój:
Joel Galvez

Dostępność strony internetowej i ekologia:
Karl Moubarak

Font:
AUTHENTIC Sans Pro

Konsultanci ds. ekologii:
Digital Ecology Institute

Koordynator główny:
HDK-Valand (Uniwersytet w Göteborgu)

Lider projektu:
L'Internationale, MSN Warszawa

Finansowanie:
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.