To share this contribution please copy the url below

Editörlerden: Acil Durum Zamanlarında Kolektif Çalışmaya Doğru

 

Bu umudu birçokları şüphesiz naif, hatta imkânsız bulabilir. Buna rağmen bazılarımız var olan yapıların sonsuza kadar var olacağına inanmayı reddedip umuda sıkı sıkıya sarılmalı. Bunun için şairlere ve hayalperestlere, evcilleşmemiş budalalara, nasıl örgütleneceğini bilenlere ihtiyacımız var.

–Judith Butler, 13 Ekim 20231

7 Ekim’den bu yana Avrupa’nın kamusal alanlarında kol gezen sansür ve otosansür, kurumlara da sirayet etmiş ve kültür üreticileri tarafından içselleştirilmiş durumda. Batılı hükümetlerin ve medyanın, on yıllardır süren işgal, apartheid ve Filistin halkına yönelik soykırımı adlandırmak için dünyanın önde gelen insan hakları örgütlerince telaffuz edilen kelimeleri kullanmayı reddetmeleri kültürel sektörlere de nüfuz ediyor. Filistin’de ve İsrail’de yaşanan ölümler karşısında duyulan acı, öfke ve üzüntünün ifade edilmesine bile itirazlar yükselirken, kalıcı bir ateşkes için yapılan temel insani çağrı görmezden geliniyor. Bu nedenle Avrupa’daki siyasi ve kamusal alanın aktörleri, anlaşmazlıklara ilişkin konuşmalara aracılık etmek yerine ifade özgürlüğünü kısıtlıyor.

Sansür ve kullanılan dilin uyuşmazlığı, devlet ve medya kuruluşlarının ideolojik konumlarının yurttaşlar tarafından da benimsendiği ve ifade bulduğu kamusal alanlara nasıl müdahale edildiğini ortaya seriyor. Bu müdahalelerle birlikte aktörler düşünen öznelerden ziyade pasif öznelere indirgendikçe, kamusal alanların söylem ve tartışmalar aracılığıyla düzenlenme veya harekete geçirilme kapasitesi tehlikeye giriyor. Dahası, Avrupa’nın küresel rolü de sorgulanır hâlde; zira ya insandışılaştırmayı alttan alta kabul eden ya da bilfiil sömürgeci tahakkümün yanında yer alan Avrupa, yapıcı, hatta anlamlı bir tutum dahi geliştiremedi. L’Internationale bünyesindeki müze, üniversite ve sanat kurumları da dâhil olmak üzere, uluslararası ittifaklar sömürgeciliğin ve emperyal şiddetin izlerinin kendi yapılarını nasıl etkilediğiyle bir kez daha yüzleşiyor.

Farklı biçimlerde ve derecelerde etkilenmiş olsak da hepimizin olduğu yer burası. L’Internationale Online editörleri olarak, kabullenilen veya dayatılan kurumsal bir dille yazmak istemiyoruz. Bu dil, nerede olursa olsun, bize yabancı. Yine de, eleştirel seslere alan açmak, devlet ve medya müdahalesinin ötesinde ortaklaşa çalışmak ve birlikte düşünmek amacıyla kendine has, yerleşik ve farklı nesillere ait deneyimler arasındaki ortak söylemi bulma çabasıyla yazıyoruz.

Filistin kurtuluş hareketlerinin kültürel sektörlerden talepleri açık. Kurumlarımız bu talepleri karşılayamıyorsa, daha büyük siyasi mekanizmalarla iç içe geçmiş yapılarımızın kusurlarını ve sınırlarını kabul etmeliyiz. O hâlde, L’Internationale Online gibi bir yayın platformunun ilk rotası ses çıkarmak, konuşmak, farklı öznellikler ve yerleşik bilgilerle çalışmak olacaktır. Önümüzdeki haftalarda yayımlamayı planladığımız metinler, filmler ve sesler, günlük trajedilerin boyutunu, tartışmaların çarpıklığını, soykırıma tanıklık etmenin ve soykırım hakkında konuşmanın tarihsel sonuçlarını yeterince ele alamayacaktır. Yine de, bu üretimlerin, kurumsal pozisyonların ötesinde çalışma imkânı sunacağını ve kamusal alanların, eleştirel söylemlerin yeniden oluşumuna katkıda bulunacağını umuyoruz.

Kültürel alanın uzun vadeli işlevinin, silah hâline getirilmiş bir dilin dayattıklarının ötesinde, sanatsal alandaki retorik çerçeveler ve siyasi konumlar için iskele görevi gören söz dağarcıklarını yeniden formüle etmek olduğunu düşünüyoruz. Buna yönelik her türlü girişimin hem geniş bir kitleye hitap etmesi; böyle bir değişimi gerçekleştirecek yaklaşıma, dikkate ve beceriye sahip bir halk cephesi oluşturması hem de bu türden hamlelerin kırılgan, çalkantılı bir arada kalmışlık evresine yol açabileceğini bilmesi gerekecektir.

Donna Haraway’in Denkverbot’a, söylemsel alanların ve pratiklerin devre dışı bırakılışına karşı bir mücadele olarak “düşünmek zorundayız, düşünmeliyiz” çağrısı ile Fred Moten’in “kolektif çalışma” fikrini izleyerek, mevcut konjonktürün değişen zeminlerinde yol almak üzere farklı araştırma hatları tayin ettik. İsrail’in yerleşimci sömürgeciliğinin ve militarist rejiminin süregelen durumunu analiz etmek için feminist dekolonyal düşünceye ve pratiğe eğileceğiz. Güç ilişkilerindeki asimetrilerin yanı sıra retorik çerçevelerin araçsallaştırılmasına, Avrupa bağlamındaki kökenleri ve sonuçlarına dikkat çekmeye çalışacağız. Araştırmacı Ovidiu Tichindeleanu ise Avrupa kamusal alanlarındaki baskıyı ve bu baskının emperyal tarihlerle nasıl iç içe geçtiğini ele alacak. Dilin sınırlarını aşarak mevcut durumun olası sonuçları ve yansımaları üzerine düşünenlerle dayanışmak üzere sanatçıların, şairlerin, müzisyenlerin, sinemacıların çalışmalarını bir araya getireceğiz. Kaçınılmaz olarak parçalı ve eksik olacak bu yayınlar, bir beyan ya da cevap olarak değerlendirilmemeli. Audre Lorde’yi anacak olursak, bu girişimi daha çok sahip olmadığımız kelimeleri bulmaya yönelik bir egzersiz olarak görüyoruz.

Judith Butler, ‘The Compass of Mourning’, London Review of Books, vol. 45, no. 20, 19 Ekim 2023, lrb.co.uk (Erişim: 28 Kasım 2023).

Bu bölümde yayımlanan görüş ve düşünceler akademik özgürlük ilkelerini yansıtmaktadır; L'Internationale konfederasyonunun ve üyelerinin görüşlerini veya pozisyonlarını yansıtmak zorunda değildir.

Related activities

Van Abbemuseum

The Soils Project

The Soils Project, is part of the eponymous, long term research initiative involving Tarrawara Museum of Art, Wurundjeri Country, Australia, the Van Abbemuseum in Eindhoven, Netherlands and Struggles for Sovereignty, a collective based in Yogyakarta, Indonesia. It works through specific and situated practices that consider soil, as both metaphor and matter. A further iteration of the project will open at the Van Abbemuseum in May - September 2024 as part of Museum of the Commons.

The Soils Project has been in development since 2018. An international collaboration between three organisations, and several artists, curators, writers and activists, the project has manifested in various iterations over several years including a three-part public webinar series titled The Soils Project: groundwork, and a two-week workshop, titled The Soils Project: On Country, for participating curators and artists. With a curatorium comprising arts workers from TarraWarra Museum of Art, the Van Abbemuseum, and Struggles for Sovereignty, the project’s approach seeks and facilitates opportunities to listen to diverse voices and perspectives around notions of caring for land, soil and sovereign territories.

Developed from this journey, The Soils Project’s forthcoming exhibition will embrace the deep histories of each participant’s location, examining the multiplicity of landscapes and environments, and the impact of colonisations and global industries on cultural heritage, land management and traditional knowledges.

VCRC

Kyiv Biennial 2023

L’Internationale Confederation is a proud partner of this year’s edition of Kyiv Biennial.

MACBA

Where are the Oases?

PEI OBERT seminar
with Kader Attia, Elvira Dyangani Ose, Max Jorge Hinderer Cruz, Emily Jacir, Achille Mbembe, Sarah Nuttall and Françoise Vergès

An oasis is the potential for life in an adverse environment.

 
MACBA

Anti-imperialism in the 20th century and anti-imperialism today: similarities and differences

PEI OBERT seminar
Lecture by Ramón Grosfoguel

In 1956, countries that were fighting colonialism by freeing themselves from both capitalism and communism dreamed of a third path, one that did not align with or bend to the politics dictated by Washington or Moscow. They held their first conference in Bandung, Indonesia.

Institute of Radical Imagination
Museo Reina Sofia

Cinema as Assembly

Cinema as Assembly investigates cinema as a space of social gathering and political engagement that prefigures and enacts forms of living beyond colonial capitalism.

Van Abbemuseum

Maria Lugones Decolonial Summer School

Recalling Earth: Decoloniality and Demodernity
Course Directors: Prof. Walter Mignolo & Dr. Rolando Vázquez

Recalling Earth and learning worlds and worlds-making will be the topic of chapter 14th of the María Lugones Summer School that will take place at the Van Abbemuseum in Eindhoven.

MSN

Archive of the Conceptual Art of Odesa in the 1980s

The research project turns to the beginning of 1980s, when conceptual art circle emerged in Odesa, Ukraine. Artists worked independently and in collaborations creating the first examples of performances, paradoxical objects and drawings.

Moderna galerija
ZRC SAZU

Summer School: Our Many Easts

Our Many Easts summer school is organised by Moderna galerija in Ljubljana in partnership with ZRC SAZU (the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts) as part of the L’Internationale project Museum of the Commons.

Moderna galerija
ZRC SAZU

Open Call – Summer School: Our Many Easts

Our Many Easts summer school takes place in Ljubljana 24–30 August and the application deadline is 15 March. Courses will be held in English and cover topics such as the legacy of the Eastern European avant-gardes, archives as tools of emancipation, the new “non-aligned” networks, art in times of conflict and war, ecology and the environment.

MACBA

Song for Many Movements: Scenes of Collective Creation

An ephemeral experiment in which the ground floor of MACBA becomes a stage for encounters, conversations and shared listening.

Related contributions

Anonymous time lapse photograph of firework display. Source: unsplash.com

…and the Earth along. Tales about the making, remaking and unmaking of the world.

Martin Pogačar
 
... and the Earth along
Climate
Past in the Present

Statement on the attack on Kakhovka Water Dam

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

The Kitchen, an Introduction to Subversive Film with Nick Aikens, Reem Shilleh and Mohanad Yaqubi

Nick Aikens, Subversive Film
 
lumbung
Past in the Present
Van Abbemuseum

The Repressive Tendency within the European Public Sphere

Ovidiu Ţichindeleanu
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present

Troubles with the East(s)

Bojana Piškur
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present

Right now, today, we must say that Palestine is the centre of the world

Françoise Vergès
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present

Body Counts, Balancing Acts and the Performativity of Statements

Mick Wilson
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present

Until Liberation I: Learning Palestine

Learning Palestine Group
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present

Until Liberation II: Learning Palestine

Learning Palestine Group
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present

In solidarity with all the people affected by the earthquake in Turkiye and Syria

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

Public letter on WHW termination as directors of Kunsthalle Wien

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

Statement in support of documenta fifteen

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials
lumbung

Never Again War!

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials
EN es pl sl sv ca nl uk

Statement on the dismissal of Alistair Hudson

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

L’Internationale Public Statement on the recent events at MACBA

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials
MACBA

L’Internationale statement: Towards a healthy society

 
Statements and editorials

Standing up for the rights of all artists to free and independent expression

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

Tearing Down Bridges – Turkey's Withdrawal from Creative Europe

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

Of Cats and Canary Birds: Statement in Support of Lunds Konsthall

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

How Much Austerity Can Europe Endure?

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

L'Internationale supports Walid Raad, Andrew Ross and Ashok Sukumaran after the recent ban on their entry to the UAE

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

L'Internationale statement in support of the decision to open "La Bestia y el soberano" (The Beast and the Sovereign)

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials
MACBA

Artists for Kobanê: An online auction to benefit refugees from Kobanê

L'Internationale Online Editorial Board
 
Statements and editorials

L'Internationale'nin Museo Reina Sofía'ya destek bildirisi

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials
Museo Reina Sofia
EN es sl nl tr

New online platform for research, resources and discussion

L'Internationale Confederation
 
Statements and editorials

The Veil of Peace

Ovidiu Ţichindeleanu
 
Past in the Present
tranzit.ro

Editörlerden: Acil Durum Zamanlarında Kolektif Çalışmaya Doğru

L'Internationale Online Editorial Board
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Statements and editorials
Past in the Present
EN es sl tr ar

Song for Many Movements. Opening Performance Live on Radio Alhara

Jokkoo with/con Miramizu, Rasheed Jalloul & Sabine Salamé
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Sonic Commons
Past in the Present
MACBA
EN es

We Have Been Here Forever. Palestinian Poets Write Back

Rana Issa
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present

Indra's Web

Vandana Singh
 
... and the Earth along
Past in the Present
Climate
ZRC SAZU

Diary of a Crossing

Baqiya and Yu’ad
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present

The Silence Has Been Unfolding For Too Long

The Free Palestine Initiative Croatia
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Past in the Present
Situated Organizations
Institute of Radical Imagination
MSU Zagreb

One Day, Freedom Will Be

Françoise Vergès
 
Art for Radical Ecologies Manifesto
Towards Collective Study in Times of Emergency
Institute of Radical Imagination
Climate

Everything will stay the same if we don’t speak up

L’Internationale Confederation
 
Towards Collective Study in Times of Emergency
Statements and editorials
Past in the Present
Situated Organizations